Zdraví a životní prostředí

Firma HAHNE přistupuje velmi odpovědně k otázkám životního prostředí. Vývoj a výzkum výrobkůpojivo HADALAN® LF 68 12P je zaměřen na šetrnost k životnímu prostředí a zdraví zpracovatelů.

Pojivo HADALAN® LF 68 12P je moderní ekologický výrobek a tudíž neobsahuje rozpouštědla a neuvolňuje téměř žádný zápach. Z těchto důvodů se dá použít i ve vnitřním prostředí aniž by bylo škodlivé při vdechování. 

Z pohledu budoucích uživatelů se jedná o naprosto zdravotně nezávadný výrobek, který má atest GEV (Sdružení pro kontrolu emisí v materiálech používaných v interiérech) a nesou označení EMICODE® EC 1 PLUS:

  • Nejvyšší možná záruka proti znečištění ovzduší
  • Zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví
  • Maximální šetrnost k životnímu prostředí
  • Bez obsahu rozpouštědel a VOC (organických těkavých
  • látek)